finnfeelings logo
Shaman          

finnfeelings SHAMAN- smyckeserien

Designern, sedan tjugo år i Finland bosatt tyskfödde, bildkonstnären Gerold Gerdes har sökt ideerna till SHAMAN- serien ur samernas religion och andevärld.
I nära samarbete med Stig Björklöf, VD för finnfeelings OY har smyckena fått sin slutliga utformning i enlighet med förebilder dokumenterade som offerstenar, husgudar eller trummor, vilka har försetts med symboler hämtade ur "trolltrummornas" bildvärld.

En smyckeserie som avser att förmedla ett väsentligt, sedan sekler glömt , budskap om samernas religion och livsåskådning.
Email to Zitadell