WEBAC 4525


EP - SPACKELMASSA

Användningsområden

WEBAC 4525 är ett universellt användbart spackel som ger god vidhäftning på fuktiga underlag till och med under vatten och åstadkommer stabila sammanbindningar. Även applicering kan ske under vatten. WEBAC 4525 kan användas för tätning av sprickor i rör av stengods samt klistring av glas, kakel och keramik. Vid betonglagning används WEBAC 4525 som fördämning på fuktiga eller våta underlag ( gäller vatten utan tryck).

Materialtyp

· 2-komp. -epoxihartsspackel
· absolut lösningsmedelfri

Teknisk data
Densitet (20°C) Komp. A: ca. 1,60 g/cm³ Komp. B: ca. 1,08 g/cm³
Blandningsförhållande 5 : 1 viktdelar
Bearbetningstid (20°C) ca. 10 min
Härdning ca. 12 tim

Startsida

JOBI i Falkenberg AB Telefon: 0346-711 489
Gammels väg 3a Mobil: 070-3 411 489
311 38 Falkenberg Fax: 0346-49 449

E-mail: janolof.johansson@jobi-fbg.se