WEBAC 4520


EP - SPACKELMASSA, ELASTISK

Användningsområden

WEBAC 4520 är ett elastiskt spackel för torra underlag som används som utjämningsmassa vid betongreparationer, som fördämning vid spricklagning och som tätning av rörkopplingar vid installation av rörledningar. WEBAC 4520 är som fördämningsmaterial beståndsdel av det ZTV – RISS – testade och av BaSt godkända WEBAC EP – injektionsförfarandet med WEBAC 4110.

Materialtyp

· 2-komp. -epoxihartsspackel
· absolut lösningsmedelfri

Teknisk data
Densitet (20°C) Komp. A: ca. 1,43 g/cm³ Komp. B: ca. 1,08 g/cm³
Blandningsförhållande 5 : 1 viktdelar
Bearbetningstid (20°C) ca. 35 min
( i transportbehållare) ca. 25 min
Härdning ca. 24 tim

Startsida
JOBI i Falkenberg AB Telefon: 0346-711 489
Gammels väg 3a Mobil: 070-3 411 489
311 38 Falkenberg Fax: 0346-49 449

E-mail: janolof.johansson@jobi-fbg.se