WEBAC 4500


EP - SPACKEL

Användningsområden

WEBAC 4500 är ett snabbhärdande spackel för torra underlag som används vid betonglagning såsom fördämningsmaterial vid sprickfyllnad och för fastsättning av klisterinjektorer. WEBAC 4500 är också lämpligt som klisterämne för mineraliska material som används inom byggindustrin.

Materialtyp

· 2-komp. -injekteringsharts på epoxihartsbas
· absolut lösningsmedelfri

Teknisk data
Densitet (20°C) Komp. A: ca. 1,2 g/cm³ Komp. B: ca. 1,0 g/cm³
Blandningsdensitet (20°C) ca. 1,1 g/cm³  
Blandningsförhållande 2,5 : 1 viktdelar
Geltid (1 lit 20°C) ca. 50 min
Bearbetningstid (0,7 kg 20°C) ca. 8 min
Härdning ca. 30 min (skikttjocklek 3 mm)

Startsida
JOBI i Falkenberg AB Telefon: 0346-711 489
Gammels väg 3a Mobil: 070-3 411 489
311 38 Falkenberg Fax: 0346-49 449

E-mail: janolof.johansson@jobi-fbg.se