WEBAC 4170


EP - SPECIALINJEKTIONSHARTS

Användningsområden

WEBAC 4170 används för tillslutning, tätning och varaktigt bindning av torra, fuktiga och trycklöst vattenförande sprickor och hålrum i betong, tegel, och naturstensbyggnader inom hög-, grund-, bro-, tunnel- och schaktbyggen. WEBAC 4170 kan även används för tillslutning, tätning och fastbindning av sprickor som blivit förorenade av oljor eller fett i spricköppningen. WEBAC 4170 lämpar sig även som bindning vid kompondstörningar och hålrum mellan grundbetong och stengolvsbeläggning. I betongbyggen används WEBAC 4170 som injektionsharts för pressning av injektionsslangar vid tätning och varaktig bindning.

Materialtyp

· 2-komp. -injekteringsharts på epoxihartsbas
· absolut lösningsmedelfri
· mycket lågvisköst (ca. 90 mPa.s)

Teknisk data
Viskositet (23°C) Komp. A: ca. 130 mPa.s Komp. B: ca. 15 mPa.s
Blandningsviskositet (23°C) ca. 90 mPa.s  
Blandningsförhållande 3:1 volymdelar
Geltid (1 lit 20°C) ca. 50 min

Startsida
JOBI i Falkenberg AB Telefon: 0346-711 489
Gammels väg 3a Mobil: 070-3 411 489
311 38 Falkenberg Fax: 0346-49 449

E-mail: janolof.johansson@jobi-fbg.se