WEBAC 4110


EP - INJEKTIONSHARTS

Användningsområden

WEBAC 4110 används för tillslutning, tätning och varaktig bindning av torra sprickor i betongdelar, förspända betongelement o. s. v. WEBAC 4110 är godkänt av ”Tyska vägverket” för användning (EP-I och EP-T) enligt ZTV-RISS 93 (BASt-lista).

Materialtyp

· 2-komp. -injekteringsharts på epoxihartsbas
· absolut lösningsmedelfri
· uppfyller kraven enligt KTW- rekommendationer på tätning av mindre arealer inom dricksvattenområdet (tyskt testcertifikat HyG A 561/84, HyG C 182/91)

Teknisk data
Viskositet (23°C) Komp. A: ca. 2100 mPa.s Komp. B: ca. 30 mPa.s
Blandningsviskositet (23°C) ca. 277 mPa.s  
Blandningsförhållande 2:1 volymdelar
Geltid (1 lit 20°C) ca. 110 min

Startsida
JOBI i Falkenberg AB Telefon: 0346-711 489
Gammels väg 3a Mobil: 070-3 411 489
311 38 Falkenberg Fax: 0346-49 449

E-mail: janolof.johansson@jobi-fbg.se