WEBAC 4101


EP - INJEKTIONSHARTS

Användningsområden

WEBAC 4101 används för tillslutning, tätning och bindning med begränsad tänjbarhet av torra och fuktiga Krymp-, sättnings-, skut- och delningssprickor. WEBAC 4101 härdar även under vatten.

Materialtyp

· 2-komp. -injekteringsharts på epoxihartsbas
· absolut lösningsmedelfri

Teknisk data
Viskositet (23°C) Komp. A: ca. 380 mPa.s Komp. B: ca. 180 mPa.s
Blandningsviskositet (23°C) ca. 330 mPa.s  
Blandningsförhållande 2:1 volymdelar
Geltid (1 lit 20°C) ca. 60 min

Startsida
JOBI i Falkenberg AB Telefon: 0346-711 489
Gammels väg 3a Mobil: 070-3 411 489
311 38 Falkenberg Fax: 0346-49 449

E-mail: janolof.johansson@jobi-fbg.se