WEBAC 157


PUR - INJEKTIONSSKUMHARTS

Användningsområden

WEBAC 157 används för snabb, temporär tillslutning och tätning och fyllnad av fuktiga och vattenförande sprickor, hålrum och springor i betong, murverk och natursten vid tätning av (dricks-) vattenbehållare, kanaler och andra byggnader inom vattendistribution samt schaktbyggen o.s.v. (SPUR - I enligt ZTV - RISS).

Materialtyp

· 2-komp. -injekteringsskumharts på polyuretanbas
· absolut lösningsmedelfri, utan klor och FCKW
· uppfyller kraven enligt KTW- rekommendation vid tätning av större och mindre tätningsarealer (D1 och D2) inom dricksvattenområdet.

Teknisk data
Viskositet (23°C) Komp. A: ca. 200 mPa.s Komp. B: ca. 25 mPa.s
Blandningsförhållande 10:1 volymdelar  
Expansionstid (20°C) start ca. 35 sek efter kontakt med vatten - expansionsslut efter ca. 120 sek
Volymexpansion 8 gånger utan mottryck
Bearbetningstid ca. 6 tim

Startsida
JOBI i Falkenberg AB Telefon: 0346-711 489
Gammels väg 3a Mobil: 070-3 411 489
311 38 Falkenberg Fax: 0346-49 449

E-mail: janolof.johansson@jobi-fbg.se