WEBAC 155


PUR - INJEKTIONSSKUMHARTS

Användningsområden

WEBAC 155 används för snabb, temporär tillslutning och tätning av trycklöst och under tryck vattenförande sprickor läckage i betong-, tegel-, och naturstensbyggnader vid hög- och grundbyggnader, bro-, vatten-, tunnel- och schaktbyggen. WEBAC 155 är godkänd för användning ( SPURI ) enligt ZTV-RISS 93 av förbundsanstalten för gatubyggen ( BaSt - förteckning). Vid betongbyggnader används WEBAC 155 som injektionsskumharts för snabb, temporär tillslutning och tätning av under tryck vattenförande cirkulation.

Materialtyp

· 2-komp. -injekteringsskumharts på polyuretanbas
· absolut lösningsmedelfri, utan klor och FCKW
· testat enligt ZTV- RISS 93
· uppfyller kraven enligt KTW- rekommendation vid tätning av större och mindre tätningsarealer (D1 och D2) inom dricksvattenområdet. (Tyskt Testcertifikat HyG C 179 ).

Teknisk data
Viskositet (23°C) Komp. A: ca. 90 mPa.s Komp. B: ca. 640 mPa.s
Blandningsförhållande 4:1 volymdelar  
Expansionstid (20°C) start ca. 40 sek efter kontakt med vatten
Volymexpansion 20 gånger utan mottryck
Bearbetningstid ca. 6 tim

Startsida
JOBI i Falkenberg AB Telefon: 0346-711 489
Gammels väg 3a Mobil: 070-3 411 489
311 38 Falkenberg Fax: 0346-49 449

E-mail: janolof.johansson@jobi-fbg.se