WEBAC 150 MV1


PUR - INJEKTIONSSKUMHARTS

Användningsområden

WEBAC 150 MV1 används för snabb, temporär tillslutning och tätning av trycklöst och under tryck vattenförande sprickor, hålrum och läckage i betong-, tegel-, och naturstensbyggnader vid hög- och grundbyggnader, bro-, vattentunnel-, och schaktbyggen. Vid betongbyggnader används WEBAC 150 MV1 som injektionsskumharts för snabb, temporär tillslutning och tätning av under tryck vattenförande cirkulationer.

Materialtyp

· 2-komp.-injekteringsskumharts på polyuretanbas
· absolut lösningsmedelfri, utan klor och FCKW
· uppfyller kraven enligt KTW- rekommendation vid tätning av större och mindre tätningsarealer (D1 och D2) inom dricksvattenområdet. (Testcertifikat) i Tyskland.

Teknisk data
Viskositet (20°C) Komp. A: ca. 190 mPa.s Komp. B: ca. 85 mPa.s
Blandningsförhållande 1:1 volymdelar  
Expansionstid (20°C) start ca. 15 sek efter kontakt med vatten - expansionsslut efter ca.45 sek
Volymexpansion 40 gånger utan mottryck
Bearbetningstid ca. 6 tim

Startsida
JOBI i Falkenberg AB Telefon: 0346-711 489
Gammels väg 3a Mobil: 070-3 411 489
311 38 Falkenberg Fax: 0346-49 449

E-mail: janolof.johansson@jobi-fbg.se