WEBAC 1440


PUR - INJEKTIONSHARTS

Användningsområden

WEBAC 1440 används för tillslutning, tätning och elastisk fyllnad av torra och fuktiga sprickor medels injektion (PUR- I enligt ZTV-RISS).

Materialtyp

· 2-komp. -injekteringsharts på polyuretanbas
· absolut lösningsmedelfri

Teknisk data
Viskositet (23°C) Komp. A: ca. 210 mPa.s Komp. B: ca. 260 mPa.s
Blandningsviskositet (23°C) ca. 330 mPa.s  
Blandningsförhållande 3:1 volymdelar
Geltid (1 lit 20°C) ca. 120 min

Startsida
JOBI i Falkenberg AB Telefon: 0346-711 489
Gammels väg 3a Mobil: 070-3 411 489
311 38 Falkenberg Fax: 0346-49 449

E-mail: janolof.johansson@jobi-fbg.se