WEBAC 1405


PUR - INJEKTIONSHARTS

Användningsområden

WEBAC 1405 används för tillslutning och tätning resp. till begränsad tänjbar fyllnad av torra, fuktiga samt trycklöst och under tryck vattenförande sprickor. Vidare används WEBAC 1405 som fyllnad och vid tätning av hålrum i betong-, tegel- och natursten när det gäller hög-, grund-, bro-, tunnel- och schaktbyggen. WEBAC 1405 är godkänd för användning ( PUR-I ) enligt ZTV-RISS 93 / BAAt-lista av ” Förbundsanstalt för gatuarbeten” (Tyska vägverket). I betongbyggnader används WEBAC 1405 som injektionsharts för pressning av injektionsslangar vid tätning av arbetsskarvar samt tätning av vattencirkulationen bl. a. när det gäller ”vita vannor”.

Materialtyp

· 2-komp. -injekteringsharts på polyuretanbas
· absolut lösningsmedelfri
· testat och godkänt enligt ZTV-RISS 93
· lämpligt för användning inom områden för grundvatten (Tyskt testcertifikat HyG C24/94)

Teknisk data
Viskositet (23°C) Komp. A: ca. 295 mPa.s Komp. B: ca. 100 mPa.s
Blandningsviskositet (23°C) ca. 235 mPa.s  
Blandningsförhållande 2:1 volymdelar
Geltid (1 lit 20°C) ca. 80 min

Startsida
JOBI i Falkenberg AB Telefon: 0346-711 489
Gammels väg 3a Mobil: 070-3 411 489
311 38 Falkenberg Fax: 0346-49 449

E-mail: janolof.johansson@jobi-fbg.se