WEBAC 1404


PUR - INJEKTIONSHARTS

Användningsområden

WEBAC 1404 används som senare horisontalspärr mot kapillärt uppstigande fukt (t. ex. vid murverk av kilsten) Samt tillslutning och tätning av torra, fuktiga eller vattenförande sprickor (PUR – I enligt ZTV-RISS).

Materialtyp

· 2-komp. -injekteringsharts på polyuretanbas
· absolut lösningsmedelfri

Teknisk data
Viskositet (23°C) Komp. A: ca. 150 mPa.s Komp. B: ca. 90 mPa.s
Blandningsviskositet (23°C) ca. 120 mPa.s  
Blandningsförhållande 5:1 volymdelar
Geltid (1 lit 20°C) ca. 120 min

Startsida
JOBI i Falkenberg AB Telefon: 0346-711 489
Gammels väg 3a Mobil: 070-3 411 489
311 38 Falkenberg Fax: 0346-49 449

E-mail: janolof.johansson@jobi-fbg.se