WEBAC 1403


PUR - INJEKTIONSHARTS

Användningsområden

WEBAC 1403 används för tillslutning, tätning och avgränsning av tänjbar fyllnad av torra, fuktiga eller vattenförande sprickor samt läggning av senare horisontella spärrskikt mot kapillärt uppstigande fukt i tegel-, brott- och natursten- samt blandmurverk.

Materialtyp

· 2-komp. -injekteringsharts på polyuretanbas
· absolut lösningsmedelfri
· uppfyller kraven enligt KTW- rekommendation vid tätning av större och mindre tätningsarealer (D1 och D2) inom dricksvattenområdet.( Tyskt Testcertifikat HyGC 1595 / 96).

Teknisk data
Viskositet (23°C) Komp. A: ca. 65 mPa.s Komp. B: ca. 90 mPa.s
Blandningsviskositet (23°C) ca. 75 mPa.s  
Blandningsförhållande 1:1 volymdelar
Geltid (1 lit 20°C) ca. 120 min

Startsida
JOBI i Falkenberg AB Telefon: 0346-711 489
Gammels väg 3a Mobil: 070-3 411 489
311 38 Falkenberg Fax: 0346-49 449

E-mail: janolof.johansson@jobi-fbg.se